موسسه غیر دولتی غیر انتفاعی(خیریه) امین آراسته

همه ما با هم میتوانیم

پرداخت آنلاین از طریق كلیه بانك های عضو شتاب، تنها با داشتن کارت بانکی میسر می باشد.


payment icon

انتخاب نوع پرداخت

*تلفن همراه
اپلیکیشن نیکوکار-نرم افزار خیریه
Bazar Play Store