موسسه خیریه امین آراسته

ما به عشق آراسته ایم

بالهای امید

کمپین بالهای امید برای محصلین بی بضاعت

مبلغ پروژه: 6,050,000,000 ريال
تعداد مشارکت: 147
مبلغ مانده: 5,580,314,990 ريال
بازماندگی از تحصیل مسئله اجتماعی میباشد که متاثر از عوامل مختلفی همچون فقر، محرومیت و عدم دسترسی به فرصت های آموزشی می باشد. خیریه امین آراسته با توجه به رسالتش قصد دارد تا حدالامکان مشکلات تحصیل و موفقیت این محصلین را مرتفع نماید تا امکان تحصیل و موفقیت آنان فراهم شود. با کمک به این کمپین باعث خواهیم شد اول مهر ۱۰۰ دانشجوی مستعد نیازمند از تحصیل باز نمانند و بال پرواز آنان می شویم و شرایط تحصیل و موفقیت آنان را فراهم میکنیم.


انتخاب نوع پرداخت

همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید